Diensten

Elk type bedrijf, dat onder de noemer “horeca” valt, kan van onze diensten gebruik maken.

Waaruit bestaat onze dienstverlening?

  1. Het op verzoek van een cliënt begeleiden en van advies dienen in horeca-aangelegenheden, waarop hij graag een deskundig antwoord verwacht. (Uurtarief)
  2. Het uitbrengen van een waardebepaling van een going concern bij rechtstreekse verkoop van zijn bedrijf, in de vorm van een taxatierapport. (Vast tarief)
  3. Het bemiddelen bij aan- en verkoop van een horecabedrijf door een schriftelijke overeenkomst met een degressieve methode voor de honorering.(Tarievenlijst)
  4. Het bemiddelen bij de verkoop van onroerend goed met horecabestemming, al dan niet tezamen met het daarin gevestigde horecabedrijf. (Vast tarief)
  5. Het beoordelen en vaststellen van een huurprijs voor een horecapand, zowel voor verhuurder als voor huurder (Uurtarief, doch vrij nauwkeurig te bepalen)
  6. Ons intermediairschap bij de beoordeling van een kredietaanvraag bij de bank of een financieringsmaatschappij. (Uurtarief)
  7. Begeleiding bij onderhandelingen met brouwerijen – automatenexploitanten en andere leveranciers (Uurtarief)
  8. Het behartigen van zoekopdrachten betreffende de gehele horecabranche. (Geen kosten). Met uitzondering van extreme gevallen.
  9. Het uitbrengen van een contra-expertise betreffende een horeca-object, dat aanvrager op het oog heeft. Soort waardebepaling. (Uurtarief)
  10. Een kostenbesparend advies, onder aanlevering van de meest relevante bescheiden. Een z.g. quickscan

Wij staan open voor onderwerpen, die niet in bovengenoemde opsomming zijn opgenomen. Schroom niet, doch neem contact op. Het gaat om uw belang.

Stel ons een vraag